Usher

Petugas penerima tamu yang mengantar undangan ke tempat mengantar piagam/penghargaan/piala di atas kepada tamu penerima.